Kvalitet & Miljö

Hem > Kvalitet & miljö

Kvalitet & Miljö​

Vårt ledningssystem för kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Marknaden ställer allt högre krav på installationsarbeten och vi är på väg in i en tid då gamla riktlinjer inte längre håller.

Beställarens sätt att värdera anbud för våra installationsuppdrag baseras inte enbart på ekonomiska värden utan kräver även andra förutsättningar. Företagets kunskaper, metoder och system för t.ex. kvalité, miljö och arbetsmiljö spelar en viktig roll vid värderingen. Det är viktigt är att ha en bra kommunikation med beställaren och att förstå önskemål, behov och förväntningar så att kundtillfredsställelse kan uppnås.

Vi använder oss av EIO-Q ledningssystem som är ett branschanpassat system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet som följer kraven i ISO 9001 och 14002 samt arbetsmiljölagen.