Fakturahantering

Hem > Faktura

Fakturahantering

Miljövänlig och effektiv fakturahantering med digitala fakturor

Nästan alla våra kunder och leverantörer använder idag datorn för att sköta bokföring, läsa e-post, skriva fakturor, utföra bankärenden och söka information mm. 

Att skicka kundfakturor och ta emot leverantörsfakturor digitalt är därför ett naturligt steg att ta. Fördelarna med digital fakturahantering är många; framförallt sparar vi vår gemensamma miljö, men även tid och kostnader. Idag skickar svenska företag ca 1.4 miljarder fakturor.  Om alla 1.4 miljarder fakturor skickats digitalt skulle vi bespara vår planet med 40 000 ton koldioxid, vilket är samma mängd som 13 000 personbilar släpper ut på ett år.

Fakturor från våra leverantörer vill vi numera få oss tillsända i första hand digitalt via EDI eller pdf-fil, och bara i undantagsfall som pappersfaktura. PDF-fakturan skickas till faktura@elmhbg.se

Vi mailar dig gärna din faktura. Vill du få den digitalt som en pdf-fil via e-post – hör av dig till Maria.

Skattereduktion för Rot eller Grön teknik

Du ansvarar själv för att kontrollera om just du har rätt till skattereduktion för Rot eller Grön Teknik.

Minsta debitering av arbetstid för avdrag: 1 timme. ROT-avdrag och avdrag för Grön Teknik är en skattereduktion för husarbete. 

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha:

– Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret.
– Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
– Haft utgifter för husarbete.

Skattereduktion för Rot ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Skattereduktion för Grön Teknik ges även för materialkostnader. För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete eller Grön Teknik krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, ägarlägenhet eller kolonilott) där arbetet utförs. Skattereduktion för rot-arbeten medges med maximalt 30% av arbetskostnaden, men högst 75 000 kr per person och år. Skattereduktion för Grön Teknik medges med upp till 50% av arbets- och materialkostnaden, men högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad
Du kan få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad, förutsatt att du har betalat arbetet samt helt eller delvis äger den.

Skattereduktion för husarbete i kolonilott
För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete i kolonilott begär skatteverket följande handlingar:

– Köpebrev, gåvobrev eller liknande som visar datum för överlåtelsen
– Till arrende behöver vi kontraktet för bostaden
– Ett försäkringsbrev.
– Ett intyg från föreningen om att man får övernatta i stugan.

Rot-avdrag medges ej vid nybyggnation eller om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som har värde-år fem år eller yngre. För detaljerade regler; se Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se