Bild1-2.png Bild1-2.jpg    
 
 

Hur ser din

miljöprofil

ut?

solcell3-2.jpg

solskaerm-2.jpg

Dubbel vinst uppstår när du, som bilden här ovan visar, bygger en solavskärmning med solceller.

Solhus.jpg

Solel

solel-2.jpg

                 Vill du producera din egna förnybara el?

                                                              - helt tyst och fritt från utsläpp!

 

Så här funkar det med solel:

                      

Solstrålar träffar solcellerna som genererar energi i form av el. Elen leds till en växelriktare som omvandlar elen till vanlig 230 volts växelspänning. Växelriktaren kopplas in till husets vanliga elcentral och strömmen kan användas av hushållet. Den ström som inte används av hushållet säljs ut på elnätet. Alternativt kan du "lagra" elen på elnätet för att nyttja senare, tex nattetid/vintertid - detta kallas för nettodebitering. Genom att använda solenergi sänker du din elräkning och skyddar dig mot prishöjningar i framtiden. Installerar du en tillräckligt stor solcellsanläggning blir du helt självförsörjande på el. En solcellsanläggning har inga rörliga delar, kräver nästan inget underhåll, har garantier på upp till 25 år och en livslängd på 40-50 år. En normal anläggning i södra Sverige betalar sig själv på 7-9 år beroende på montagelösning.

Solceller är helt automatiska, de jobbar på utan att man behöver göra något.

Här hittar du våra aktuella erbjudande på solelspaket:

     Liten                    Mellan                 Stor

Solelliten.jpg     Solelmellan.jpg     Solelstor.jpg

Är du intresserad - tveka inte att kontakta oss.

Här kan du läsa mer om vår egna solels-anläggning

Här finns ytterligare läsning om solel finns här

solenergi-ett-bra-val.jpg 

 

Bookmark and Share

© Copyright. Alla rättigheter reserverade Elektriska Montagebyrån AB. | Hemsida med Sitoo